Bu âdem dedikleri
El ayakla baş değil
Âdem manaya derler
Suret ile kaş değil
Âdem mana-yı mutlak
Âdemdedir nutk-ı Hak
Âdemden gafil olma
Nefsi de serkeş değil
Âdemdedir külli hâl
İlm-ü hikmet güft-ü kal
Âdem katında âlem
Dane-i haşhaş değil.

Söyleyen: Kaygusuz Abdal