Biz Yolsuzluğa Karşı Secdedeyiz!

Biz Yolsuzluğa Karşı Secdedeyiz!

“Aranızda birbirinizin mallarınızı haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onu yetkililere (rüşvet olarak) vermeyin”

| Kur’an-ı Kerim – [Bakara,2/188]

Başkaları bizi görmezken bizi gören O
Başkaları bizi aramazken unutulduğumuz yerde bizi bulup vareden O
başkaları bizi çürümeye terkettiğinde bizi ebedi bir irşada eyleyen yine O
secde ettiğimiz, Rabbimiz
şimdi başkaları görmüyor diye, başkaları bilmiyor diye, başkaları hesap sormuyor diye,
yolsuzluğa sapamayız, yanlış tartamayız, eksik ölçemeyiz, çalıp çırpamayız, aldatamayız
Biz yolsuzluğa karşı secdedeyiz
Sizi de bekleriz

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2