Biz Teröre Karşı Secdedeyiz!

Biz Teröre Karşı Secdedeyiz!

“Bundan dolayıdır ki İsrail oğullarına şunu yazdık k, kim bir canı bir can mukabilinde veya yeryüzünde fitne çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur ve kim onu kurtarırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur”

| Kur’an-ı Kerim – [Maide: 32]

Hz. Peygamber (a.s.v.) şöyle buyururlar
“Benim vefatımdan sonra tekrar küfre dönüp birbirinizin boynunu vurmayın”

| Hz. Muhammed Mustafa (S.a.s) – [Buhari, Müslim]

Kimseler hatırımızı bilmezken bizi hatırlayan O
Adımız anılmazken, bize şan şöhret bahşeden O
Secde ettiğimiz RABB’imiz.
Hatırımızı bilenin,
Adımızı anılır eyleyenin hatırını kırıp da verdiği cana kıyamayız
İnsan diye var ettiğini yok sayamayız, yok edemeyiz,
Severek hayat verdiğini incitemeyiz
Biz Teröre Karşı Secdedeyiz,
Sizi de Bekleriz!

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2