Biz Faize Karşı Secdedeyiz!

Biz Faize Karşı Secdedeyiz!

“Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpmış kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların: «Ticaret, tıpkı faiz gibidir.» demeleri yüzündendir. Oysa, Allah, ticareti helal, faizi haram etti. Bundan böyle her kim Rabbı tarafından kendisine bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı onundur ve hakkındaki kararı Allah verecektir. Her kim de döner, yeniden faiz alırsa, işte onlar cehennemin sakinleridirler, hep orada kalacaklardır”

| Kur’an-ı Kerim – Bakara 275

Hiç yoktan var eden,
Dilerse yoksulluğa düşeni bile varlıklı kılar
Çok çok veren dilerse çok ettiğini yok eder.
Veren de O (c.c) , Alan da O (c.c)
Secde ettiğimiz RABB’imiz
Bir daha vermez yoksa dercesine
RABB’imize güvenmezcesine
Biriktiremeyiz
Üst Üste koyamayız
Sermayemize yaslanıp emeği ezemeyiz, ezdiremeyiz
Biz Faize Karşı Secdedeyiz Siz de bekleriz.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2