Birkaç günlük ömre aldanıp da, yarın
Cenâb-ı Hakkın huzûrunda mahcub olmayın.

Söyleyen: Hz. Ebûbekir (r.a)