Abdullah bin Amr bin el-Âs (Radiyallahu Anh) dedi ki:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Nefsim elinde olan zata yemin ederim ki, bir müminin haksız olarak öldürülmesi günah olarak Allah katında dünyanın yok olmasından daha büyüktür. Allah indinde dünyanın zevali müslümanın öldürülmesinden daha değersizdir’ buyurdu.”

Kaynak: Nesei (3997)