Bir milleti yok etmek isterseniz askeri istilaya lüzum yoktur;
Tarihini unutturmak, Dilini bozmak, Dininden soğutmak ve dolayısıyla manevî değerlerini, ahlâkını yozlaştırmak kâfidir.

Söyleyen: Peyami Safa