Bir dem âbid bir dem zâhid bir dem âsî bir idem mutî
Bir dem gelür ki iy gönül ne dînde ne îmândasın

(Bir an ibadet eder, bir an ibadeti çıkar için yapar, bir an âsi, bir an itaâtlisin, Bir an gelir ki ey gönül, ne dinde ne imandasın.)

Söyleyen: Yûnus Emre