“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?” (25/43)

“Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir.”
– Abdulkadir Geylani

“Nefsine köle olan, ben hür bir adamım diyebilir mi?”
– Burhan Toprak

“Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.”
– Lao Tzu

“En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.”
– Napolyon Bonapart

“İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.”
– Voltaire

Alternatif Seçenek 1