Türbesi Harput’ta, Balak Gâzi bahçesindedir. Bir vesile ile nâşının günümüze kadar bozulmadan geldiği görülen Beşik Baba’nın, Harput’un fethine gelen İslâm ordularıyla bölgeye geldiği, şehid olunca da bugün türbesinin bulunduğu yere defnedildiği sanılmaktadır. Bölge halkı tarafından sık sık ziyâret edilen velîlerdendir.