el-Berr - ya Berr

el-Berr - ya Berr

el-Berr | ya Berr

Berr : Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan

Al-Barr : Source of all Goodness who treats its servants tolerantly, and whose goodness and kindness are very great indeed.

Mevlamız bize bol kazançlar ihsan eylemektedir. Bire on, bire yediyüz ve bire karşı hesapsız. O’nun ihsanına nihayet yoktur. Sevaba on ve işlenen günaha karşı bir karşılık yazdıran Allah’ımızın bize ne kadar ihsanda bulunduğunu anlamak kolaydır. Bütün bunlar Rabbimizin birer ikramıdır. (2)

O, ihsanda bulunandır. Her iyilik ve ihsanın ana kaynağı O, olduğundan mutlak iyilik sahibi ancak ve ancak O’dur. (3)

Allahü Tealanın ihsanı bütün kullarını kapsar. İyi kullarının sevaplarını artırır. Günahkarları affeder. Tövbe edenleri affeder. Eğer bir kimse kendi çocuğu üzerine “Yâ Berr” diye bu ismi yedi kere okursa belalalrdan emin olur. (4)

Berr İsmi Bilmenin Faydaları:

Kulun, günah işlediği zaman Allah’ın onu gördüğü halde bu kusurunu örterek kendisine iyilik yaptığını bilmesini sağlar. Eğer Allah dileseydı o kusurunu örtmez ve onu insanlar arasında rezil eder, böylece insanların ondan uzaklaşmasını sağlardı. Kul, Allah’ın bu iyiliğini görerek günah işlemeyi terk etmeli, bu iyiliği daima hatırlamalı, Allah’ın ihsan ve keremini müşahede etmelidir. Yaptığı hataları telafi ederek Allah’la birlikte olmalı, O’nun emir ve yasaklarının dışına çıkmamalıdır.

Kul, bütün samimiyetiyle Allah’a yönelmeli, doğru yolda olan yöneticilerin sözlerini dinleyip onlara itaat etmeli, bütün müslümanlara öğütlerde bulunmalıdır.

Yüce Allah’ın hoşnutluk ve iyiliğini her yolda kazanmak için; en sevdiğin ve en çok hoşlandığın şeyleri bağışlamalısın.

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça “iyi” ye eremezsiniz” (Ali İmran, 92)

 


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
3) Esmaü’l Hüsna, İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
4)
Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
5) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004


 

 

Diğer Bölüm…

 Kulları hakkında müsait bulunan… İyiliği ve bahşişi çok olan…

“Çok iyilik eden” manasına gelen “el-Berr” ismi cemili Kur’anı kerimde bir defa geçer. “Bundan önce (dünyada iken) biz Allah’a (CC) dua ederdik. Şüphesiz O (CC) çok iyilik edendir, çok merhamet sahibidir.”[1][1]

İyiliklerin kaynağı Allah’tır (CC). İyiliği de, iyilik yapanı da yaratan O’dur (CC).
Yahya Peygamberi (AS) şefkatli, tertemiz, anne ve babasına iyi davranan bir insan yapan Allah’tır (CC).[2][2] İsa aleyhisselamı annesine karşı iyilik yaptıran yine Allah’tır (CC).[3][3]

“Çok iyilik eden” Rabbimizin (CC) bize en büyük iyiliği akıl vermesi ve bu akıla iman nasip etmesi, sonra sıhhat ve afiyet vermesi. Kalb ve kalıbımızla kendisine kulluk yapmamızı lutfederek başkalarına kul olmamızı engellemesidir.

Bizimde iyilik yapmamızı ister ve iyiliğin ne olduğunu Bakara 177. ayette şöyle öğretir.
İyilik: Allah’a (CC) , ahirete, kitaba, Peygamberlere (AS) iman etmek, malını sevdiği halde yetimlere, fakirlere, yolda kalanlara, isteyenlere, kölelerin hürriyetine kavuşması için vermek, namaz kılmak, zekat vermek, verdiği sözü yerine getirmek, zor ve dar zamanlarda savaşta sabretmektir.

Allah-ü Teala (CC), kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülüklerin çoğunu bağışlar, örtbas eder, bir iyiliğe on mükafat verir, kötülüğün cezası ise mislini geçmez. Bir kul gönlünde iyi bir şey yapmayı kurmuş, fakat herhangi bir engel yüzünden onu yapamamış olsa bile, bilfiil meydana getirmiş gibi mükafatlandırılır. Bunun aksine olarak bir kötülük yapmayı tasarlamış ve kararını vermişken, herhangi bir sebeple yapmamışsa ona ceza vermez. Daha buna benzer nice lutuflan, müsaadeleri, keremleri vardır ki, sayıya gelmez.

 

Dua: Allahım (CC)! Kullarına iyiliği ve ihsanı çok olan Sensin. Daima kolaylık ve rahatlık verensin.

Allahım (CC)! Kullarına zorluk çıkaranları sevmeyensin. İyiliğin karşılığını kat kat veren ancak Sensin.

Ya Rabbi (CC)! Yaptığımız kötülükleri bağışla! Onları ört. Bizi güzel sözlü, güzel özlü ve güler yüzlü
Kula Gerekenler: Allah (CC) rızası için, Allah’ın (CC) mahlukatına elinden geldiği kadar iyilik etmeğe, hiç olmazsa, tatlı bir söz, tatlı bir yüz, güzel bir muamele ile gönül kazanmağa çalışmaktır. Bunu kendine huy edinenler, bir gün Allah’ın (CC) rızasına kavuşurlar, İşte bir kul için en büyük bayram budur.
İsm-i Şerif’in Faideleri: 5 vakit Namazdan sonra 202 kere “Ya Berr” zikrine devam eden bütün kötü alışkanlıklarından kurtulur,rızkı artar: hasta ise iyileşir..

Yolculuğa çıkan 202 kere “Ya Berr” ism-i seifini okkursa salimen evine döner


[1] Tur S. A.28
[2] Meryem S. A.14
[3] Meryem S. A.32