Hakka giden yolda benlik dağdır.
Ya Rab! Lütfu kereminle şu beni aradan kaldır!

Söyleyen: Niyazi Mısri (k.s.)