Hayatlarımız nasılda zincirleme birbirine bağlı. Hepimiz bir ötekinin eylemi sonucu mutlu oluyor ya da özrünün kefaretini ödüyoruz. Doğru olan şu ki bundan dolayı kimseyi suçlayamayız. Nasıl bir insan bizim yolumuzu çiziyorsa, bir başkasınıda biz ediyoruz yolundan ya da vesile oluyoruz atacağı adımdan.


“İnsan, yanıbaşında doksan dokuz ölüm olduğu hâlde tasvir edilmiştir. Bu ölüm tehlikelerini atlatırsa, ihtiyar olur ve sonunda ölür.”

| Hz. Muhammed Mustafa (sallahu aleyhi ve sellem) – [Kaynak: Mutarrif radıyallahu anh. Tirmizî]


“Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm, belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya sevabını isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabı dilerse buna da ondan veririz. Şükredenleri mükâfatlandıracağız”

| Kur’an-ı Kerim – [Al-i İmran Suresi / 145. Ayet]


“Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O’dur. Tayin edilen bir ecel de O’nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz.”

| Kur’an-ı Kerim – [En’am İmran Suresi / 2 .Ayet]

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2

Alternatif Video Seçeneği 3