Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ben kulumun zannı üzereyim. Beni andığın zaman, Ben onunla beraberim.

Eğer Beni kendi nefsinde (içinden) anarsa, Ben de onu kendi nefsimde anarım.

Eğer Beni bir topluluğun içinde zikrederse, Ben de onu, o topluluktan daha hayırlı bir topluluğun içinde anarım.

Bana bir karış yaklaşsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım.

Bana bir arşın yaklaşsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım.

Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak giderim.”

Kaynak: Buhari, Müslim, Tirmizi : Hz Ebû Hureyre