Bir mürg-i felâket-zedeyim bâl ü perim yok
Me’lûf-gamım bâğ-ı murâd içre yerim yok

Belaya uğramış bir kuşum, kolum kanadım yok,
Derdi huy edinmişim, arzu bahçesi içinde yerim yok.

Söyleyen: Recaizade Mahmut Ekrem