Didüm vasluna niçün cân dilersün
Didi kim ıyddur kurbânsuz olmaz…

(Sevgiliye dedim ki sana kavuşmak için neden can istersin,
Dedi ki; bayramdır, kurbansız olmaz.)

Söyleyen: Celili