… Bedduaya gelince: Herkesin dilinde bir bedduadır dolaşıyor. Yavuz’un “şirpençe”den (“Aslan Pençesi” anlamındadır) vakitsiz ölmesini bile bu olmayan bedduaya bağlıyorlar. Olmayan beddua, çünkü hiçbir kaynakta böyle bir bedduaya rastlamıyoruz. Ne var ki, internet siteleri bu beddua ile dolu. Kaynak da, bir roman… Lâkabı “Veli” olan Sultan II. Bayezid’le birlikte sekiz yıllık hükümdarlığına seksen yıllık icraatı sığdıran ve Osmanlı başkentini aynı zamanda Hilâfet Merkezi (Dar-ül Hilâfe) yapan Yavuz Sultan Selim’e atılan bu iftiranın günahından müfteriler nasıl kurtulur, bilemiyorum.

Söyleyen: Yavuz Bahadıroğlu