Cihânı hîçe satmaktır adı aşk
Döküp varlığı gitmektir adı aşk

Belâ yağmur gibi gökten yağarsa
Başını ana tutmaktır adı aşk…

Söyleyen: Eşrefoğlu Rumî