Başımla gönlümü edemedim eş
Biri yüz yaşında, biri yirmi beş…

Söyleyen: Celâl Sahir EROZAN