Ey zengin! Sen Allâh’ın huzuruna
Yüz çuval altın götürsen,

Cenâb-ı Hakk buyurur ki:
Ey getirdiği
Yükler altında iki büklüm olan kişi.
Bana gönül getir, gönül.” Eğer o
Gönül senden razı ise, ben de
Senden razıyım. Ama gönül
Senden yüz çevirmişse, ben de
Senden yüz çeviririm. Ben sana
Bakmam, gönüle bakarım. Ey can!
Armağan olarak bana gönül
Getir.

Söyleyen: Hz. Mevlana (k.s)