Aziz Mahmud Hudayi

Aziz Mahmud Hudayi

 

Allah Dostları 1 Serisinin 3. Bölümü Aziz Mahmud Hudayi Belgeseli

Aziz Mahmud Hudayi: Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. 1541 (H.948) yılında Ankara’nın ilçesi Şereflikoçhisar’da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde hazretlerinden feyz aldı. 1598 (H.1007) de Üsküdar’da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628 (H.1038)’de vefât etti. Kabri, İstanbul Üsküdar’da kendi dergâhı yanındaki türbesindedir.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2