Ayna Olan Yerde Namâz Kılınır mı?

Sual: Ayna Olan Yerde Namâz Kılınır mı?

Cevap:
Namaz esnasında mekruh sayılan birtakım hareketler vardır ki; bunlar her ne kadar namazı bozmasa da, namazın ruhu hükmünde olan masnevi haz ve zevkine gölge düşürür. Bunun için dikkat edilmesinde fayda vardır.

Namazda mekruh olan pekçok haller vardır Bunlar genişçe fıkıh kitaplarından öğrenilebilir Fakat mekruh olan her hale her kitapta rastlamak mümkün olmaz Sözü edilen mesele de bunlardan birisidir.

Bu hususta genel bir kaide vardır Namazdaki huşûa zarar veren, yani namaza duran insanın dikkatini dağıtan, kendisini bütünüyle namaza vermesine engel olan şeyler mekruh sınıfına girer.

Cami ve mescit dışında namaz kılınan yerlerde, namaza durulduğunda insanın karşısına gelen ayna ve vitrin gibi şeyler ve birtakım manzaralar dikkatimizi dağıtıyor, bizi kendisiyle meşgul ediyor ve dolayısıyla namazdaki huşûa zarar veriyorsa, şüphesiz bu hal de mekruh sınıfına girer Ancak karşıda bulunan ayna, vitrin ve manzara dikkatimizi dağıtmıyorsa mekruh sayılmaz.

Aileye Özel Fetvalar, Mehmed Paksu