Ayetlerle Şeytanın Özellikleri

Ayetlerle Şeytanın Özellikleri

1. Sinsi ve Yalancıdır.-(İbrahim Suresi, 22).

2. Azgın ve Kaypaktır.-(Hac Suresi, 3).

3. Gücü Yalnızca Çağırmaya Yeter.-(İbrahim Suresi, 22).

4. İyilikten ve Hayırdan Yana Hiçbir Yönü Yoktur.-(Nisa Suresi, 117).

5. İnsanlar Üzerindeki Etkisi Pisliktir.-(Enfal Suresi, 11).

6. İnsanların Şükretmelerini Engellemek İster.-(Araf Suresi, 17).

7. İnsanlara Korku Vermeye Çalışır.-(Al-i İmran Suresi, 175).

8. Müminlerin Arasını Bozmaya Çalışır.-(İsra Suresi, 53)
(Maide Suresi, 91).

9. İnsanları, Sözde Onlara İyilik Yaptığına İkna Etmeye Çalışır.
(Araf Suresi, 20-21).

10. Allah’ın Adını Kullanarak Saptırmaya Çalışır.-(Fatır Suresi, 5-6).

11. Mü’minlerin Zamanla Yıpranmalarını İster.-(Al-i İmran Suresi ,155).

12. Yalan Vaadlerde Bulunur.-(İbrahim Suresi, 22).

13. Kuruntulara ve Kuşkulara Düşürmeye Çalışır.-(Nisa Suresi, 119-120).

14. Sapkın Amelleri Süslü ve Çekici Gösterir.-(Neml Suresi, 24).

15. Fakirlik Korkusu Vermeye Çalışır.-(Bakara Suresi, 268 ).

16. Kibir Vermeye Çalışır.-(Sad Suresi, 74-75).

17. Gösteriş İçin İbadet Etmeye Teşvik Eder.-(Nisa Suresi, 38 ).

18. Ayetlerden Uzaklaştırmaya Çalışır.-(Zuhruf Suresi, 36-37).

19. Unutkanlık ve Dalgınlık verir.-(Mücadele Suresi, 19) (En’am Suresi, 68 ) (Kehf Suresi, 63).

20. Duygusallık Telkini Yapar.-(İsra Suresi, 64) (Mümtehine Suresi, 1-3).

21. Detaylara Daldırır.-(Bakara Suresi, 67-71).

22. İsrafa Teşvik Eder.-(İsra Suresi, 26-27).

23. Gerçek şu, şeytan size düşmandır,öyleyse siz de onu düşman edinin.(Fatır Suresi, 6)