Ahmed Yesevî’nin ilk hocası olan AslanBaba’nın doğum ve vefât tarihleri hakkında bilgi yoktur. Yesevî menkıbelerine göre Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden olup dört yüz veya yedi yüz yıl yaşamıştır. Ahmed Yesevî’nin geleceği hakkında aldığı işaret üzerine Türkistan’a gitmiş, uzun yıllar orada yaşadıktan sonra Ahmed Yesevî’yi bulup ilim öğretmiş, sonra da vefât etmiştir. Kazakistan’da bulunan türbesi bölge halkı tarafından ziyâret edilmektedir.