Cân misâfirdir bugün yarın göçer ey aşk sen,
Gitme andan incinip billâh derûnumdan benim.

(Ey aşk! Can (bu tende) misafirdir; bugün yarın göçer gider…
Allah için, incinip de benim gönül evimden sakın gitme!)

Söyleyen: T. Cafer Çelebi