Kendini her türlü kötülüklerden koruyan, temiz, namuslu.