Âşıkun sevdâsını âlemde sanma serseri
Hakk’a vâsıl olmadur tahkîk o sevdâdan garaz…

(Aşığın sevdasını dünyada serserilik sanmayın o sevdadan asıl amaç Allah’a kavuşmaktır.)

Söyleyen: Bağdatlı Rûhî