Aşağılık kimselerden minnet mukabili bir şey isteyip alsan,
Belki vücutça artarsın. Fakat şeref ve haysiyetçe eksilirsin.

Söyleyen: Sadi Şirazi