Anadolu’nun fethinde bulunan gâzi dervişlerden. Nerede doğduğu ve nereden geldiği bilinmemektedir. Harput’un fethi sırasında şehid düşmüş, uzun yıllar bir mağara içinde bozulmadan kalan nâşı şimdi aynı bölgede medfun bulunan velîlerden Beyzâde Efendi tarafından yaptırılan tekke ve mescid yanına defnedilmiştir. Evliyâ Çelebi’nin; “Ankuzu Baba Tekkesi mihmanhâne-i fukaradır.” diye bahsettiği bu tekke ve mescid daha sonra yıkılarak harab olmuştur. Son yıllarda bir türbe yaptırılarak kabrin kaybolması önlenmiştir. Türbe, Harput’un 7-8 kilometre kuzey-doğusunda, Buzluk kayalıkları ilerisindeki tepede bulunmaktadır. Kışın kar sebebiyle ulaşılamadığından ancak yaz günlerinde ziyâret edilebilmektedir.