“Rheumatology International” dergisinin 7 Mart 2008 tarihli sayısında yayımlanan bir vaka takdimi (1), namaz kılmanın spondiloartritlerde faydalı olabileceğini göstermektedir.

Ankilozan spondilit, sebebi tam olarak bilinmeyen ve başlıca omurgada hareket kısıtlılığına yol açan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Ortaya çıkan hareket kısıtlılığı Schober Testi ve parmak-yer mesafesi ölçümleri ile değerlendirilebilir.

Söz konusu makaleye göre, başlangıçta modifiye Schoeber testi 0.5 cm olan bir hastada, ilaç tedavisi ve fizyoterapi ile (5 aylık) modifiye Schoeber testi 1 cm’ye ulaşıyor. Hasta, Ramazan ayında düzenli olarak namaz kılmaya başlıyor ve modifiye Schoeber testi 2.5 cm’ye ulaşıyor. Yine başlangıçta 30 cm olan parmak-yer mesafesi (finger to floor distance), 5 aylık tedavi ile 20 cm’ye, namaz kıldığı Ramazan ayında ise 10 cm’ye iniyor.

Başlangıçta Tedavi ile Namaz ile
Modifiye Schoeber Testi 0.5 cm 1 cm 2.5 cm
Parmak-Yer Mesafesi 30 cm 20 cm 10 c

Kaynak: Humeira B and Paul P. Can Islamic prayers benefit spondyloarthritides? Case report of a patient with ankylosing spondylitis and increased spinal mobility after an intensive regimen of Islamic prayer. Rheumatol Int. 2008 Mar 7.