Resulullah(sav) buyurdular ki:“İmam amin deyince siz de amin deyin. Zira kimin amin`i meleklerin amin`ine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir.“İbnu Şihab der ki: “Resulullah (sav) amin derdi.”

Buhari`de diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: “Kari (okuyucu) amin deyince siz de amin deyin. Zira melekler “amin” der. Kimin amin`i meleklerin aminine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir.””

Kaynak: Ravi: Ebu Hüreyre, Hadis No:2538,2539