Altın ve Gümüş Kap Kullanmak ve Bunlarla
Bir Şey Yiyip İçmek

Günümüzde mutfak eşyası satan işyerleri arasında altın ve gümüş ya da altın ve gümüşle kaplanmış kaplar bulundurmayan bir işyeri yok gibidir. Zenginlerin evleri ve birçok otel de bu durumdadır. Hatta bu çeşit kaplar insanların davette birbirlerine verdikleri en değerli hediyeler arasında sayılır olmuş!

Bazı insanlar da bu kapları kendi evlerinde bulundurmazlar fakat başkalarının evinde ve davetlerinde kullanırlar. Bunların hepsi şeriatta haram kılınmış şeylerdir. Rasulullah (SAV)’den bu kapların kullanımıyla alakalı şiddetli bir uyarı gelmiştir.

Ümmü Seleme (RA) şöyle dedi:

“Rasulullah (SAV):

‘Altın ve gümüş kaplarda yiyen veya içen şüphesiz ki karnında cehennem ateşini fokurdatır’ buyurdu.”

Müslim 3/1634

Bu hüküm; tabak, çatal, kaşık, bıçak, servis tepsisi, düğünlerde tatlı sunulan kaplar ve benzeri yemek takımları için geçerlidir.

Bazıları “Biz bu kapları kullanmıyoruz, sadece süs olarak vitrine koyuyoruz” diyorlar. Kullanımına yol açabileceği için bu da caiz değildir.