Ümmetimin En Hayırlıları;
İnsanları Allah’a Çağıran ve Onları
Allah’ın Seveceği Durumlara Teşvik Edenlerdir.

Kaynak: Camiu's sağir 2081