“ALLAHümme ağninî bi’l iftikari ileyk vela tufkirni bil istigna-i anke”

“Allâhım! Beni zâtına muhtaç olmakla zenginleştir, Sen’den müstağnî (uzak)
olmakla fakirleştirme!”

Söyleyen: Hasan-ı Basrî (k.s.)