Allah’ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır.

Söyleyen: Şuâlar - Bediüzzaman Said Nursî