Allâh, sana verdiği nefesi kazaya bırakmıyorsa,
Sen de bu nefesin şükrü olan namazı kazaya bırakma.

Söyleyen: Senai Demirci