Hadis

 

Heysem b. Malik Et-Tai (ra)’den, Peygamber (asv)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Allah katında şirkten sonra, zinadan daha büyük günah yoktur.”

Kaynak: Ahmed, İbn Ebid-Dünya