Kutsal Kitaplar

Allah’ın yeryüzünde yarattığı şeylerin hepsi bir değildir. Kimini sebeplere bağlar, kimini sebepsiz vasıtasız yaratır. Örneğin; Ateş yakar. Fakat Allah Hz. İbrahim’i korumuş ve ateş yakmamıştır. Babasız çocuk olmaz; fakat Hz. İsa babasız dünyaya gelmiştir. Ağaç yürümez, kurt konuşmaz, asa yılana dönüşmez. Sebepler açısından böyledir. Ancak, Hz. İbrahim yanmamış, Ay ikiye ayrılmış, ağaç Peygamberimizin emriyle yürümüş, Hz. Musanın Asası da yılan olmuştur. Allah’ın izniyle ve muradıyla bunlarda değişiklik olmuştur.

Yine bazı Peygamberler gelmiş, gönderildiği ümmetleri tarafından öldürülmüştür. Ama Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Muhammed (asm) gibi bazı Peygamberlerini de muhafaza ederek korumuştur.

İşte aynı durum kitaplar için de geçerli olabilir. Diğer kitapların değiştirilmesine müsaade eden Allah, hususi olarak lütfüyle Kur’an’ı Kerim’in değiştirilmesini engellemiştir. Bu sebepten dolayı Kur’an’ın özel koruması altında olduğunu belirtmiştir. Hz İbrahim’i ateşte yakmayıp koruyan Allah, Kur’an’ı Kerimi de değişiklikten muhafaza etmiştir.

Şimdi nefis ve şeytanımız, neden diğer Peygamberlerini öldürülmekten korumadı da Hz. İbrahim’i korudu diyemeyeceği gibi, bu konuda da fikir beyan edemeyecektir inşallah.

Ateistler, bu konuda bir diyalog hazırlamışlar metin şu şekilde: Diğer kitapları kim gönderdi? (Allah) Onları Bilerek mi korumadı? (Evet) O halde onların değiştirilmesine izin vererek binlerce insanın sapıtmasına vesile oldu (milleti yakmak istiyor).

Esasen bu diyalogu sadece kafa karıştırmak için hazırlamışlar. Şöyle ki;

Kitapları korumayarak insanların sapıtmasına vesile oldu diyen zalıma aynı mantıkla şu soruyu sorabiliriz: Allah öldürüleceklerini bile bile neden 124bin peygamber göndermiştir. (Haşa) Allah peygamberlerinin öldürülmesine vesile olmuştur.

Allah geleceği bilir fakat her zaman müdahale etmez. Aynı şekilde Uhud savaşı ‘nda Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Allah bile bile niye peygamberi savaşa soktu diye de sorulabilir.

Bu mantık sakattır. Eğer Allah herşeye müdahale edecek olsa imtihanın hiç bir manası kalmazdı. O halde Allah herkesi Müslüman yapardı:) İşte ana nokta budur.

Ayrıca şu konuya göz atınız…