Âlimler peygamberlerin vârisleridir.

Kaynak: (Buhârî, ilim, 10; Ebû Dâvud, İlim, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 17)