(Âkıl ve reşîd olan) mü`min bir yılan deliğinden iki kere sokulmaz!

Kaynak: Kütüb-ü Sitte: 2004 Ravi: Ebu Hureyre