Âh kim gitdi şebâb irdi meşîb
Âh kim kaldı maraz gitdi tabîb

(Ah ki; gitti gençlik, geldi ihtiyarlık,
Ah ki; kaldı hastalık, gitti tabip.)

Söyleyen: Nâmî