Ademoğlu secde yapınca şeytan ağlayarak ayrılır ve şöyle der:

«Eyvah! Ademoğluna secde emr edildi, yaptı ve cenneti hak etti. Ben emredildim yapmadım; cehennemi boylayacağım.»

İbn-i Eb’id-Dünya, bâzı hadis alimlerinin kendisi- ne, Ubeydullar b. Mukşem’den şöyle nakl ettiklerini anlatıyor:

«Şeytanı lanetlediğin zaman, lanetlendim der. Ondan (Allah’a) sığındığın zaman arkam kesildi, der. Secde ettiğin zaman da şöyle der: «Eyvah! Ademoğluna secde emredildi, emri yerine getirdi. Şeytana emredildi, â,si geldi. Bu sebeble Ademoğlu cenneti; şeytan da cehennemi hak ettiler.»