Acaba ömrün ebedî midir!
Hiç kat’î senedin var mı ki,
Gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın?

Söyleyen: 21. Söz - Bediüzzaman Said Nursi