Abdest Nasıl Alınır?


Abdest almaya başlamadan önce “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet ederiz.

 

Eller Yıkanır

Eller Yıkanır

 

“Eûzübillahimine şeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” dedikten sonra ellerimizi parmak uçlarından başlayarak ve parmaklarımızın arasının da kuru kalmaması için, bir elimizin parmaklarını diğer elin parmaklarına geçirerek ovalarız.

Parmakta yüzük varsa, bu arada kımıldatılır, altına suyun geçmesi sağlanır.

 

 

 

Üç Defa Ağza Su

Üç Defa Ağza Su

 

 

 

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

 

 

 

Üç Defa Burna Su

Üç Defa Burna Su

 

 

 

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

 

 

 

Yüz Üç Defa Yıkanır

Yüz Üç Defa Yıkanır

 

 

 

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

 

 

 

Kollar Üç Defa Yıkanır

Kollar Üç Defa Yıkanır

 

 

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

 

 

 

Baş Mesh Edilir

Baş Mesh Edilir

 

 

 

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere başımızın dörtte biri meshedilir. (Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.)

 

 

 

Kulağın Arkası Meshedilir

Kulağın Arkası Meshedilir

 

 

Her iki eli de yeniden ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz. (Serçe parmakla kulağın içi, baş parmakla kulağın dışı dairesel hareketle temizlenir. Ortada kalan üç parmakla da bundan sonraki aşama olarak ense meshedilir.)

 

 

 

Boyun Meshedilir

Boyun Meshedilir

 

 

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan; baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz. (Baş ve serçe parmağı kulakta kullanmıştık, geri kalanları boynu meshederken kullanıyoruz.)

 

 

 

Sağ ve Sol Ayak Yıkanır

Sağ ve Sol Ayak Yıkanır

 

 

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak; önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız. (Önce sağ ayağın, sağından-soluna (serçe parmaktan-başparmağa) doğru parmakları yıkanır. Sonra sol ayağın, sağından-soluna (başparmaktan-serçe parmağa) doğru parmakları yıkanır.)

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

 

 

Abdestin Farzları:
1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.
2. Yüzü yıkamak.
3. Başın dörtte birini meshetmek.
4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

Abdestin Sünnetleri:
1. Abdest almaya niyet etmek
2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.
3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak
4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.
5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.
6. Yıkanan organları ovmak.
7. Ağza üç kere su almak.
8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.
9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.
10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.
11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.
12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.
13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.
14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.
15. Kulakları meshetmek.
16. Boynu meshetmek.
17. Başın tamamını meshetmek.
18. Parmakların arasını hilallemek.

Abdestin Farzları:

1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

2. Yüzü yıkamak.

3. Başın dörtte birini meshetmek.

4. Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

Abdestin Sünnetleri:

1. Abdest almaya niyet etmek

2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.

3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak

4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

6. Yıkanan organları ovmak.

7. Ağza üç kere su almak.

8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.

12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.

14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.

15. Kulakları meshetmek.

16. Boynu meshetmek.

17. Başın tamamını meshetmek.

18. Parmakların arasını hilallemek.

Abdestin Mekruhları
1) Sağ elle sümkürmek
2) Abdest azalarından birini üç defadan fazla veya eksik yıkamak
3) Suyu yüzüne çarpmak
4) Güneşte ısınmış su ile abdest almak
5) Suyu çok az kullanmak veya israf etmek
6) Abdest alırken konuşmak
7) Sünnetlerini terk etmek

Abdesti Bozan Şeyler
1) Önden ve arkadan çıkan idrar, meni, gaita gibi çeyler
2) Vücuttan kan, irin ve su akmak
3) Ağız dolusu kusmak
4) Delirmek
5) Sarhoş olmak
6) Bayılmak
7) Arkadan yel çıkarmak
8 ) Uyumak
9) Namaz içinde başkası işitecek şekilde gülmek

.