Bilindiği gibi bütün maddeler atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar ise artı yüklü protonları ve eksi yüklü elektronları bünyesinde barındırır. Sürtünen maddeler elektron akışının sonucu olarak yüklü hale gelebilirler. Örneğin bir plastik tarağı, yünlü bir kumaşa sürtecek olursak, tarağımız elektron alarak eksi yükle yüklenmiş olur. Buna statik elektrik adı verilir. Statik elektrikle yüklü maddeler, bir iletkenle temas ettiklerinde yüklerini boşaltırlar. Buna da deşarj adı verilir. Vücudumuz, gün boyu yaptığımız hareketler ve kullandığımız malzemeler nedeniyle statik elektrikle yüklenmektedir. Bunun etkisini, en çarpıcı biçimde, metal bir yüzeye dokunduğumuzda oluşan kıvılcımla fark ederiz. Statik elektrikle yüklü bir maddenin, bir iletkenle temas ettiğinde deşarj olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde vücudumuz da iletkenlerle temas ettiğinde deşarj olmaktadır. Abdest alırken su ile temas etmemiz, vücudumuzda biriken statik elektriği uzaklaştıracaktır. Nemli havalarda bile, bahsettiğimiz elektriksel şoklar daha az olmaktadır (1,2).

Abdest Almanın Statik Elektrik Üzerine Etkisi

Yapılan çalışmalar, deri üzerinde biriken elektrostatik yüklerin, insan sağlığı üzerinde fiziksel, davranışsal ve ruhsal açıdan bazı etkilerinin olabileceğini göstermiştir (3,4). Bunun dışında, günümüzde özellikle elektronik cihazlarla çalışılan iş yerlerinde, personelden kaynaklanan ani elektrik deşarjlarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Nemli hava daha iletkendir ve böylece elektrostatik yükler fazla birikemeden kolayca deşarj olabilirler. Oysa kuru havada aşırı yük birikimi meydana gelir ve bu da bir iletkenle temas edildiğinde ani boşalmaların (şok) ortaya çıkmasına yol açar. Hassas elektronik cihazlar bu boşalmalardan etkilenebilir (5).

Kaynaklar:
(1) http://www.oakland.edu/~rojo/P120/static_electricity.pdf
(2) http://scifun.chem.wisc.edu/homeexpts/BENDWATER.html
(3) Sher L. Effects of electrostatic potentials generated on the surface of the skin by wearing synthetic and semisynthetic fabrics on physical condition, mood and behavior: role of acupuncture points. Medical Hypotheses (2000) 54(3), 511–512.
(4) Körpınar MA. Physiological and psychological effects of “accumulated” electrostatic load on humans. Cerrahpaşa J Med 2000; 31 (4): 235-238.
(5) IBM. Work with electrostatic discharge-sensitive parts. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=/rzar5/rzar5esd.htm