Abdest Alırken Su İsrafı Üzerine

Abdest Alırken Su İsrafı Üzerine

Abdest alırken ihtiyaç haricinde suyun kapatılması gerekir. Peygamberimiz (asm) de Cenab-ı Hakkın tüm yarattıklarına olduğu gibi suya da büyük değer vermiş gerektiği kadar kullanılmasını tavsiye etmiştir. İsrafın her türlüsünden ümmetini sakındırdığı gibi abdest alırken dahi suyu israf etmemek konusunda bizleri uyarmıştır. Abdest gibi Allah’ın huzuruna çıkılacak bir işte dahi, fazla su kullanmaktan insanları men etmiştir.

Konuyla ilgili olarak nakledilen bir hadîs şöyledir:

Bir gün Peygamberimiz (asv), sahabîlerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Bunun üzerine sahabî, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir. Peygamberimiz: “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.” buyurur.

| Kaynak: Ahmed b. Hanbel, Müsned, II

Kim Suyu Fazla Harcarsa Günaha Girmiş Olur

Hz. Peygamber’e (asm) abdesti sormak üzere bir bedevi geldi. Peygamberimiz ona azalarını üçer kere yıkayarak (abdesti gösterdi) ve şöyle dedi:

“İşte abdest budur, kim bundan fazla yıkarsa günaha girmiş, haddini aşmış ve haksızlık yapmış olur.”

| Kaynak: Ebu Davud; Müsned

Abdest Sırasında Vesveseye Girmeyip Su Fazla Harcanmamalıdır

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Abdestin Velehan isimli (vesvese veren) şeytanı vardır. Ondan (vesvesesinden) kendinizi koruyun ve sakının!”

| Kaynak: El Müsned; İmam Ahmed Bin Hanbel

Peygamber Efendimiz (asm) İki Avucu Dolduracak Kadar Bir Suyla Abdest Alırdı

Su hususunda israf ve cimriliğe kaçmamak gerekir. Enes Bin Malik Resulullah’ın 1 müdd ile abdest aldığını rivayet etmiştir. Müdd ha­cim itibarıyla yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir kap demektir.

| Kaynak: Buhari; Camisab Özbek, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı

“Resulullah (asm) (miktarca) bir sa’dan beş müdd ‘e kadar olan su ile yıkanırdı.

“Bir müdd (10 cm uzunluğundaki kap, iki avuç miktarı) su ile de abdest alırdı.”

| Kaynak: Buhari

Peygamber Efendimiz (asm) Abdestte Olduğu Gibi Gusülde de İsraftan Kaçınmıştır

“Resulullah (asm) buyurdular ki:

“Abdest için iki rıtl (780 gr) su kafidir.”

| Tirmizi

“…Resulullah (asm) iki rıtl (780) ihtiva eden kapla abdest alır, bir sa’ 1040 dirhem (3 kgr)ile guslederdi. ” denmiştir.

| Buhari, Müslim

Resulullah (asm) Abdest ve Gusülde İsraf Edenleri Haber Vermiştir

İsraftan maksat mutedil sınırı aşmaktır. Resulü Ekrem (sav) şöyle buyurmuşlardır:

Bu ümmetten bir kavim gelecek abdest, gusül ve duada israfa kaçacaklardır.

| Ebu Davud; Camisab Özbek, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı