[3] Nefs-i Mülheme - Nefsin Mertebeleri

[3] Nefs-i Mülheme – Nefsin Mertebeleri

Nefs-i Mülheme: Mümkün mertebe Allah`ın emir ve yasaklarına uyan nefistir.

Kalbine gönlüne feyz ve ilham olunan kimse anlamındadır.

Zikri: “YA HU” dur.

İdraki: “ya eyyühelleziyne amenû tübû ilellahi tevbetennasuhan” (Sûre 66, âyet 8)

Meâli: “Ey iman edenler! Yürekten tevbe ederek Allah’a dönün”

Hali: “kad efleha men tezekkâ” (Sûre 87, âyet 14)

Meâli: “Nefsini temizleyen mutlak felaha erer”

Yaşantısı: Nefs-i Mülhime’nin iki yüzü vardır, biri Levvame’ye diğeri, Mutmainne’ye bakar.

Görünüşü, (zahiri) zühd ve takva iledir, iç alemi, (batını) günah, haddini aşmak, Haktan ayrılmak yolundadır.

Kendini beğenme, riya, medih edilme zevkidir. Kendini düşünen olup ibadette ham sofudur.

Nefs-i Mülhime’nin belirgin ahlak ve sıfatları şunlardır. Ahlakı şeytanidir, kibir, kendini beğenme, riya, mekr huyudur, hali, hile ve fitnedir, nasın ahlakı fiilidir. Nefsi Mülhime, hayra ve şerre kabiliyetli ilham” ve Evham mertebesi’dir. Rengi, yeşildir. Bu makamın anahtarı ve yükselticisi “HU” ismidir, Mürşidinin himmeti, irşadı’dır, Tarikat merbesinin başlangıcıdır. KABZ ve BAST hali’dir.

KISA BİLGİ
Evvelki hallerde samimiyetle çalışmalarına devam eden sâlik bu mertebede yavaş yavaş hallerinin değiştiğini müşahede etmeğe başlar. Evvelce farkında olmadığı iç alemine değişik duygular gelmeye başlar, bunların bir kısmı Meleki ilham, daha çoğu’da Şeytani evham’dır. Burada en mühim mesele, gelen duyguları ayırdedebilme yeteneğine sahip olmağa çalışmaktadır. Eğer bu başarılırsa şeytaniler bertaraf edilip sadece melekilerden faydalanılmaya çalışılır. Buradan geriye dönmemek için tevbe-i NASUH ile azmedip irade gücü oluşturulması yerinde olur. Levvame’de Yunus (a.s.) gibi balığın karnında yaşayan kimse, burada balığın karnından çıkıp Nuh (a.s.)’ın gemisine binmeye çalışmalıdır. “Nefsini temizleyen, mutlak kurtuluşa erer” beyanıyla belirtilen iç ve dış bünyedeki temizlik, kişinin varlığının hakikatine doğru yol almasını sağlar. “men esleme vechehü lillâhi ve hüve muhsinun” (Nisa Suresi 4/125) “Kim vechini varlığını ALLAH’a teslim ederse ona ihsan olunur” beyanında belirtildiği gibi daha sıkı bir çalışma ile yoluna devam eden sâlik bütün samimiyetiyle Hakka yönelir. Bu çalışma onda zaman zaman ferahlık, zaman zaman da sıkıntı meydana getirir. Kolay olanı tercih ederse geri döner. Zor olanı tercih ederse daha ileriye gitme yolu açılır.

Bu hakkın ihsanıdır ve çok değerlidir. Ancak kendini tanıma yolunda olanlara ihsan olunur. Böylece hedefi Nefs-i Mutmeinne olan gönül ehli ağır ağır, daha emin adımlarla yoluna devam eder. ALLAH c.c. seyir halinde olanlara gayret ve kuvvet versin.

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2