Küçük bir topluluk düşünün! Bu topluluk son derece inatçı ve adetlerine son derece bağlı bulunsun ve bu adetler onların damarlarına kadar karışıp, benliklerine işlemiş olsun. siz de böyle bir toplulukta büyük bir hakim olduğunuzu farzedin. Acaba büyük bir hakim olmakla birlikte, çok çalışıp gayret göstererek, bu küçük ve inatçı kavimdeki kaç adeti değiştirip, yerlerine güzel ahlakı tesis edebilirdiniz?

Bu soruya cevap vermeden önce şunları da düşünün!

Bir baba, evladındaki kötü bir ahlakı onlarca nasihatine rağmen bazen değiştiremiyor…

bir öğretmen o kadar çabasına rağmen bazen bir öğrencinin kötü ahlakını yok edemiyor….

Bunca kanun koyucu şiddetli cezalara rağmen hırsızlık gibi bir suçu önleyemiyor….

Bir doktor bir tiryakiye sigara gibi küçük bir alışkanlığı bile bıraktıramıyor….

Şimdi acaba siz büyük bir hakim olarak, bu inatçı ve adetlerine bağlı topluluktan kaç adeti, ne kadar zamanda kaldırabilirdiniz?…

Malumdur ki, sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir toplulukta, büyük bir hakim, büyük bir gayretle, geçici olarak ancak kaldırabilir. Halbuki Hz. Muhammed (sav) küçük bir kuvvet ve küçük bir himmetle, bir çok büyük adetleri, hem de inatçı ve adetlerine mutaassıp bir kavimden, az bir zamanda kaldırmış ve yerlerine öyle yüksek bir ahlakı yerleştirmiştir ki, bunun tarihte emsali yoktur.

İşte Hz. Muhammedin asr-ı saadetini görmeyenlerin gözüne Arap yarımadasını sokarak diyoruz ki, haydi yüzlerce filozofu alın ve oraya gidin, tam yüz sene çalışın, acaba O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığı icraatın yüzde birini yapabilecek misiniz? Bu hakikati aklına sokmayanın, Arap yarımadasını gözüne sokuyoruz.

Alternatif Video Seçeneği 1