150 Saniyede Yaşlanmak / 0’dan 100 Yaşına

Ahirete inanmayanlar için çok korkunç bir durumdur yaşlanmak. Allah’a ve ahirete gönülden inananlar ise niye dünyada olduklarını bilirler. Allah yolunda çalışırlar, temiz bir ömür tüketirler ve yakında Allah’a kavuşacakları için mutlu yaşlanırlar. Dünyada bunun savaşını verirler. Kuran’ı anlayarak okur ve uygularlar. İşte böylelerinin Allah dilerse sonsuz mutlu bir yaşama kavuşabilme ihtimalleri vardır.

Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O’na kavuşacaksın! İnşikak 6

O, O’dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan yarattı. Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnından çıkarıyor, sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve nihayet ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor. Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaşasınız ve aklınızı işletesiniz diyedir. Mümin 67

Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. İçinizden bazıları, ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevirilir ki, bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Alîm’dir, Kadîr’dir. Nahl 70

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2