Nasıl ki, Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin bütün delilleriyle Kur’an-ı Kerimin hak kelam ve Allah’ın sözü olduğuna delildir. Zira madem peygamberdir, elbette yalan söylemez ve Allah’a iftira edemez. Ve madem yalan söylemez ve iftira edemez, elbette “Allah’ın kelamıdır” dediği ferman, Allah’ın sözü olacak.

Aynen bunun gibi, Kur’an-ı Kerim de bütün mucizeleriyle ve Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün delilleriyle Hz. Muhammed (sav)’in Allah’ın peygamberi olduğunu ispat eder. Zira Allah’ın kitabını, Ancak Allah’ın peygamberi tebliğ eder.

O halde şöyle bir söz söylesek; “Kur’an Allah’ın kelamıdır, zira Hz. Muhammed (sav) bir çok mucize göstermiştir.” Yani Kur’anın hak kelam olduğuna, Peygamberimizin mucizelerini delil yapsak, bu son derece doğrudur. Zira madem mucize göstermiştir, o halde Allah’ın peygamberidir. Ve madem peygamberdir, elbette elindeki kitap ta Allah’ın kitabı olmalı, başka bir şey olamaz. Aynen bunun gibi şöyle bir söz daha söylesek; “Hz. Muhammed (sav) Allah’ın peygamberidir, zira Kur’anın misli bir kitap getirilememiştir… Kur’an’ın geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmış, tarih ve arkeoloji bu haberlerin doğruluğunu tasdik etmiştir…

Yine Kur’an bundan 1400 sene önce birçok bilimsel gerçeği haber vermiş, bu haberlerin doğruluğu bu asırda bizzat bilim adamları tarafından tasdik edilmiştir.

En inatçı düşmanları dahi Kur’anın ifadesine hayran olmuştur, düşmanları dahi onun güzelliğini kabul etmiştir.
Kur’an, hem şahsi, hem siyasi, hem de sosyal alanda birçok inkılaplar yapmış ve bu inkılaplar sosyologları hayrette bırakmıştır.

Kur’anın koymuş olduğu hükümlerin hakkaniyeti hukukçular tarafından da tasdik edilmiştir.

Yani bizler, Kur’anın Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden delilleri, Efendimizin peygamberliğine delil yapsak, Bu söz de önceki söz gibi doğrudur. Zira madem Kur’an saydığımız ve sayamadığımız delillerin tasdikiyle Allah’ın kelamıdır.

Elbette onu tebliğ eden zatta Allah’ın resulü olmalıdır. Zira Allah’ın kitabının, Onun resulünden başkasına inmesi mümkün değildir.

O halde biz Kur’an’ın hak kelam olduğunu ispat eden yüzlerce delile dayanarak deriz ki; Hz. Muhammed (sav) Allah’ın peygamberidir. Zira elindeki Kur’an binler delilin tasdikiyle Allah’ın sözüdür. O halde hz. Muhammedin peygamberliğini inkar edebilmek için ilk önce elindeki fermanın Allah’ın kelamı olduğunu inkar etmek ve onun bir beşer sözü olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise mümkün değildir. Hatta şeytan bile şeytanlıkta yüz derece ileri gitse buna imkan verdiremez. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramaz. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatmaya ve yıldızı yıldız böceği gibi küçük göstermeğe çalışır. Kim Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğu hususunda şüphe ederse, risale-i nura ve risalelerdeki hakikatlerden faydalanılarak hazırlamış olduğumuz “Kur’an’a iman” eserine müracaat etsin.

Alternatif Video Seçeneği 1